Kontaktinformasjon

E-post: marianne.scheel@advms.no

Mobiltlf.: +47 90 75 45 70

Kontoradresse:
Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma
Akersgaten 45, 0158 Oslo

Postadressen er den samme som kontoradressen.

Org.nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Marianne Scheel: 987 151 544 MVA

Send meg gjerne en melding ved å benytte skjemaet under.

Priser

Timeprisene for alminnelige advokatoppdrag ligger i intervallet kr 1.500 – kr 2.500, avhengig av oppdragets art. I tillegg beregnes 25 pst mva. I saker med høy grad av kompleksitet og bruk av spisskompetanse kan timeprisen bli opp til kr 2.900 eks mva. Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

Nettverk

Advokat Scheel er i kontorfellesskap med flere andre advokater hos Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma. Vi drar nytte av hverandres ekspertise og omfattende erfaring. Kontorfellesskapet er presentert på hjemmesiden www.s-n.as.