CV Advokat Marianne Scheel

Marianne Scheel har langvarig og variert juridisk erfaring:

2017 – : Advokat med kontor i Oslo
2010 – 2017: Advokat i Asker, kontorfellesskap i Lexit
2005 – 2009: Coach og forfatter
2002 – 2005: Advokat hos Ernst & Young (EY)
1998 – 2002: Advokat hos Arthur Andersen/Andersen Legal
1993 – 1998: Finansdepartementet, ledende roller
1992 – 1993: Gjesteforsker ved University of San Diego, California, USA
1990 – 1992: Finansdepartementet
1990: Fikk advokatbevilling
1988 – 1990: Dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett (tidligere Herredsskriverembete).
Saker innen arv, skifte, ektefellerett, namsrett, tinglysing mm
1986 – 1988: Finansdepartementet
1986: Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1986