Velkommen til Advokat Marianne Scheel

Advokat Marianne Scheel. Foto: Sturlason AS Polyfoto

Advokat Marianne Scheel tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1986 og har hatt advokatbevilling siden 1990. Scheel har lang og diversifisert juridisk erfaring. Hun har tidligere vært dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett, hatt ledende roller i Finansdepartementet gjennom flere år, arbeidet som advokat i Arthur Andersen og Ernst & Young (EY) og forsket ved University of San Diego i USA.

Scheel har arbeidet som selvstendig advokat siden 2010, og med bred juridisk ekspertise innen privatrett, offentlig rett og forretningsjus, bistår hun både privatpersoner og foretak/selskaper.

Advokattjenestene omfatter både rådgivning og utforming av dokumenter, samt bistand ved rettssaker.

Eksempler på arbeidsområder for privatpersoner er arverettslige problemstillinger, opprettelse av testamenter, arveplanlegging, familierett, skilsmisseoppgjør, barnefordeling, opprettelse av ektepakt, samboeravtale, barnevern, saker om fast eiendom, opprettelse av skjøte og kjøpekontrakt, husleierett, avtalerett, opprettelse av fullmakt, bl.a. fremtidsfullmakt, vergemålsrett, bistand for voldsofre i straffesak, bistandsadvokat, klage på offentlige vedtak, erstatning og mye mer. Se liste over alle arbeidsområdene.

Advokat Scheel påtar seg advokatoppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Hovedområdet er Oslo, Bærum, Asker, Drammen og omegn.

Tar saker med fri rettshjelp.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Ta kontakt for nærmere informasjon og evt. tilbud.