Mekling ved advokat – et alternativ til rettssak

Partene selv i førersetet

Under mekling ved advokat er det mekleren som er medhjelperen og tilretteleggeren. Hvis partene er representert med advokat i tillegg, deltar disse kun som rådgivere. Partene har herredømme over prosessen og resultatet. Partene kan f. eks. selv bringe inn andre forhold og gi tilbud på en måte som ikke er mulig ved domstolsbehandling. Løsningen man kommer frem til, blir partenes egen og gjør det mulig for partene å fungere videre sammen i fremtiden.

Hvordan foregår meklingen?

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Meklingsprosessen kjennetegnes ved frivillighet, fortrolighet, hurtighet, fleksibilitet og løsningsorientering. Mekleren er en nøytral mellommann som har kompetanse til å hjelpe forhandlingsprosessen videre. Selve meklingsmøtet varer i de aller fleste saker høyst én dag.

Hvilken kompetanse har mekleren?

Vår mekler, Advokat Marianne Scheel, er godkjent mekler i henhold til Advokatforeningens regler og har tilleggsutdanning i mekling. I tillegg til meklingsvirksomheten er hun også vanlig praktiserende advokat.

Hvilke saker kan mekles?

Det kan mekles i små og store saker; i private og i forretningsmessige forhold. Advokatmekleren kan håndtere privatrettslige tvister, arbeidstvister, kontraktstvister og selskapsrettslige tvister.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no