Advokat voldsoffer

Er du et offer for vold og ønsker råd og veiledning om dine rettigheter kan du ta kontakt. Du kan ha rett til bistandsadvokat, bistand ved anmeldelse og krav på erstatning.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no