Advokat toll

Ved import og eksport av varer over landegrensen oppstår tollrettslige problemstillinger. Dette gjelder også kjøretøy ved flytting. For å avklare regelverket eller få bistand til å klage på et vedtak fra toll- og skattemyndighetene, ta gjerne kontakt.

Advokat Scheel er en av Norges mest erfarne avgiftseksperter ved internasjonal handel. Hennes innsikt i regelverket knyttet til handel over landegrensene omfatter også tollregelverket. Hun har ledet merverdiavgiftsseksjonen i Finansdepartementet i mange år. Advokat Scheel har skrevet boken «Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel», som i august 2015 er utgitt i 3. utgave av Fagbokforlaget. Boken omhandler også tollregelverket. Boken kan kjøpes i de fleste nettbokhandler.

Hvis du kopierer følgende link, kan du bla i noen sider av boken.

Du kan også lese mer om boken og bestille den direkte fra Fagbokforlaget.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no