Advokat skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse er det behov for å dele verdier og bli enige om hvem som skal overta gjeld. Ved ekteskap har man enten felleseie eller særeie eller en kombinasjon. Det kan oppstå mange vanskelige problemstillinger ved skiftet (delingen), og vi bistår gjerne med å avklare den juridiske situasjonen og skrive avtaler. Det kan også være behov for juridisk bistand i forbindelse med barna; hvem skal ha daglig omsorg og hva med samvær.

Vi bistår også gjerne som prosessfullmektig i tilfelle uenigheter ikke lar seg løse i minnelighet, og rettssak er nødvendig.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no