Advokat skatt person

Vi bistår privatpersoner med utfylling av den årlige selvangivelsen og tilleggsskjemaer til Skatteetaten. Vi bistår også ved eventuell klage på ligningen. Dersom det er ønskelig å gjøre andre henvendelser til skatteforvaltningen, bistår vi gjerne i kommunikasjonsprosessen.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no