Advokat prosedyre

Dersom du er i en rettslig konflikt og trenger en prosessfullmektig, kan du ta kontakt med en av våre advokater for å få bistand. Vi prosederer i de fleste type saker.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no