Advokat merverdiavgift – mva

De fleste næringsdrivende som omsetter varer og tjenester er pliktige til å beregne merverdiavgift ved sin omsetning til kundene. Ved internasjonal handel er det mange spesielle regler, hvor også tollregelverket er relevant. Det foreligger også fradragsrett for inngående merverdiavgift dersom den næringsdrivende er registrert for virksomheten (helt eller delvis) i norsk merverdiavgiftsregister. Både spørsmål om virksomheten driver avgiftspliktig virksomhet, fradragsretten og om spesialregler ved handel over landegrensene kommer til anvendelse kan det være utfordrende å finne ut av.

Dersom det er behov for juridisk bistand innen dette fagområdet, har vi ekspertise. Advokat Marianne Scheel kan bistå med:

  • Svare på spørsmål om regelverk; fortolkning av lover og forskrifter
  • Henvendelser til avgiftsmyndighetene
  • Juridisk rådgivning ved avholdt bokettersyn
  • Prosedyre ved rettssak
  • Juridisk rådgivning ved oppstart av virksomhet
  • Merverdiavgift ved handel over landegrensene

Link til lov om merverdiavgift:
www.lovdata.no/all/hl-20090619-058.html

Link til lov om kompensasjon for merverdiavgift:
www.lovdata.no/all/hl-20031212-108.html

Advokat Scheel er en av Norges mest erfarne avgiftseksperter. Hun har ledet merverdiavgiftsseksjonen i Finansdepartementet i mange år. Der ledet hun blant annet arbeidet med å legge merverdiavgift på flere tjenester og forberedelsene til et eventuelt EU-medlemsskap, herunder alle lovendringer som måtte gjøres i den forbindelse. Hun har innsikt i EUs regelverk innen merverdiavgiftsområdet. Advokat Scheel har arbeidet som fast advokat (senior manager) både i Andersen Legal (advokatfirmaet i samarbeid med Arthur Andersen) og i Ernst & Young Advokatfirma. Hennes spesialfelt har de siste årene vært internasjonal handel. Advokat Scheel har skrevet flere artikler om merverdiavgift og også boken «Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel», som i august 2015 er utgitt i 3. utgave av Fagbokforlaget. Boken kan kjøpes i de fleste nettbokhandler.

Hvis du kopierer følgende link, kan du bla i noen sider av boken.

Boken ble gitt ut i 2003 og 2006 av forlaget til Den norske Revisorforening.

Du kan også lese mer om boken og bestille den direkte fra Fagbokforlaget.

Advokat Scheel har generell prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett og har også vært dommerfullmektig.

Advokaten påtar seg juridiske oppdrag for næringsdrivende i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Advokat Scheel påtar seg også oppdrag fra utenlandske næringsdrivende som handler med norske næringsdrivende eller selger direkte til forbrukere i Norge, og eventuelt vil etablere seg i Norge. Det er mange spørsmål omkring temaet registreringsplikt som kan være aktuelle å få avklart.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no