Advokat fri rettshjelp

I noen tilfeller har borgere i Norge rett til fri rettshjelp. Retten er avgrenset i forhold til din inntekt og formue. Retten er også begrenset til visse type rettsområder.

Ta gjerne kontakt for å få avklart om du har rett til fri rettshjelp. Dette kan være på rådgivningsstadiet eller ved rettssak.

Du kan lese i lov om fri retthjelp på denne linken:
http://www.lovdata.no/all/hl-19800613-035.html

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no