Advokat barnevern

I alle kommuner er det en barneverntjeneste. Barnevernet tilbyr tjenester til familier og barn. Barnevernet kan vedta tiltak. Dette kan være tiltak som familien godtar og er frivillige. Barnevernet kan også vedta tiltak mot foreldrenes vilje. Dette er såkalte tvangstiltak.

Det er ofte behov for juridisk rådgivning og bistand når familien kommer i konflikt med barnevernet. Vi bistår ved:

  • Klage på midlertidig akutt-vedtak fattet av kommunen
  • Imøtegå begjæring fra kommunen om omsorgsovertakelse av ditt barn
  • Igangsette krav om tilbakeføring av barn som er under kommunens (barnevernets) omsorg
  • Imøtegå begjæring fra kommunen om at du skal fratas foreldreansvaret for barnet
  • Imøtegå begjæring fra kommunen om at barnet ditt skal adopteres bort
  • Bistand ved behandling av saker i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
  • Bistå med å anke vedtak fattet av Fylkesnemda til domstolen

Les mer: Barnevernloven (Lovdata) og oversikt over tilhørende forskrifter (regjeringen.no).

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no