Advokat avtale

I mange situasjoner inngås avtaler mellom ulike parter.

Vi bistår ved avtaleinngåelser og tolking av eksisterende avtaler. Ved konflikt bistår vi i forbindelse med rettssak og mekling.

Det er mange spesiallover som regulerer avtaler. Det er også en egen lov om avtaler, se link til Lovdata her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19180531-004.html

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no