Advokat arbeidsrett

I arbeidslivet er det meste avtaleregulert mellom partene. Det er også et omfattende regelverk knyttet til arbeidslivet.

Vi har ekspertise innen det arbeidsrettslige feltet. Vi gir råd og bistår ved:

  • Inngåelse av arbeidskontrakt
  • Tolking av avtaler og regelverk
  • Konflikter på arbeidsplassen mellom arbeidsgiver/ledelse og ansatt
  • Forhandling av sluttavtale
  • Prosedyre ved rettssak

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no