Advokat selskapsrett

Vi gir råd ved opprettelse av selskap, inngåelse av avtaler, opphør og konkurs. Vi bistår også med utforming av kontrakter og opprettelse av andre dokumenter. Vi påtar oss styreoppdrag.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no