Advokat samboere

Samboere har ofte behov for å avtalefeste forhold av økonomisk interesse. Dette gjelder blant annet å avtale hvem som eier inventar, felles bolig, hytte og andre verdier. Vi bistår også med å sette opp avtaler om hva som skal skje ved opphør av samboerskap. Vi bistår med å sette opp testamente for å avklare hva som skal skje med etterlatenskaper ved et eventuelt dødsfall. Det kan videre oppstå behov for juridisk bistand ved brudd for å finne frem til en avtale om fordeling av goder og hvordan man skal forholde seg i forhold til barna.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no