Advokat bistandsadvokat

Dersom det har skjedd en alvorlig straffbar handling har offeret i noen tilfeller krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Straffbare handlinger som vold i familien, seksuelle overgrep og voldtekt er eksempler på dette. I slike og andre tilfeller påtar vi oss oppdrag som bistandsadvokat. Man får som regel opplyst fra politiet at man har krav på bistandsadvokat.

Man har selv rett til å velge hvilken advokat man vil ha. Advokaten skal oppnevnes av retten. Reglene for når man har krav på bistandsadvokat fremgår av straffeprosessloven.

En bistandsadvokat kan bistå både med rådgivning om hva som skjer i en straffesak, være til stede ved anmeldelse til politiet og i domstolen ved rettssak. En bistandsadvokat skal bistå offeret etter behov ved alle stadier i saken, og vurdere mulig erstatningskrav mot skadevolder.

Se link til Lovdata her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19810522-025.html

Link til straffeloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=Straffeprosessloven

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no